Thomas Christfort fortjener ros v/ Margareta Dahlström, Borre

Print Friendly, PDF & Email

Margareta-DahlstroemTeknikudvalgets formand Thomas Christfort (K) skal have ros, fordi han ikke bevidstløst implementerer spildevandsplanen, men udsætter den indtil indholdet af den statslige vandplan er kendt.

Hvilket kan trække ud et år eller mere. Sådan! Det giver de 2.000 berørte husstande respit og håb om justeringer i kommunens spildevandsplan, som jo skal følge vandplanen; som jo blev erklæret ugyldig, og derfor hænger i luften, dvs vi afventer den endelige udformning.

Tankegangen at kommunens borgere er politikernes kunder, som Christfort er citeret for i Sydsjællands Tidende 30. april – er virkelig noget der kan gøre en positiv forskel i kommunen, og i øvrigt helt i tråd med hvad Christfort gik til valg på.

Det næste vil forhåbentlig være et opgør med den skematiske tilgang til kravene til spildevandshåndtering, til fordel for individuelle og pragmatiske løsninger. Det, det handler om, er jo at opnå / sikre vandløbenes m.fl. gode biologiske tilstand, dvs fokus skal være på målet. Metoderne er op til den enkelte kommune, så længe de er effektive.

Miljøjuraekspert Peter Pagh siger, at visse steder kan septictank eller nedsivning sagtens være den mest hensigtsmæssige løsning. En forudgående miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven (hvilket mangler i kommunens nuværende spildevandsplan) er et lovkrav og ikke til at komme uden om. Man er selvfølgelig nødt til at have indsigter i forureningsgraden og forureningskilden, for at vide hvordan der skal sættes ind – og for at kunne følge op på om det virker. Smæk i blinde i 100.000 kr klassen til husejere er meningsløst.

Margareta Dahlström, Borre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *