Vedr Kloakeringen af Magleby: Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 27. februar 2014 v/ Uffe Thorndahl, Møn

Print Friendly, PDF & Email

Uffe-ThorndahlDato 27. februar 2014

Borgmester Knud Larsen
Rådhuset
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg.

Kære Knud

Vedrørende kloakeringen af Magleby.

Jeg har modtaget materiale fra Udviklingschef Kristian Schou, som jeg takker for, Jeg skal gøre opmærksom på, at det materiale jeg hermed har modtaget kun er en mindre del af det, jeg bad om under punkt 1 i min mail af 24.2.2014.

Jeg har gennemlæst Advokatfirmaet Hortens meget overfladiske notat, som jo helt åbenbart i stor udstrækning har ligget på tekstbehandlingsanlægget, og det har sikkert kun taget et par timer at skrive Magleby ind i stedet for XX by. Dette sølle notat er reelt kun på 4 sider og fyldt med almindeligheder, som langt hen ad vejen intet har med de reelle forhold i Magleby at gøre. Som skatteyder og tilsluttet Vordingborg forsyning bliver jeg simpelthen rasende , når jeg kan se, at jeg har været med til at betale for et i forhold til sagens alvor fuldstændigt værdiløst dokument. At kommunen virkelig har villet betale mere end 30.000 kr. for dette indholdsløse stykke papir finder jeg særdeles kritisabelt.

Læs hele brevet her:

Vedr Kloakeringen af Magleby Brev til borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune, den 27. februar 2014 v Uffe Thorndahl, Møn

Se følgende bilag til brev her:

Notat vedr Kloakering åbne land af advokatfirmaet Horten Faktura fra advokatfirmaet Horten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *